Bilimsel Çalışmalar

Kısa Özgeçmiş
Ekim 1, 2014
Yazılı Basın
Ekim 1, 2014

Bilimsel Çalışmalar

Derece Alan Üniversite Yıl
Tıp Doktoru Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1997
Uzman Ortopedi ve Travmatoloji Başkent Üniversitesi 2003
Doçent Ortopedi ve Travmatoloji Ufuk Üniversitesi 2011
Profesör Ortopedi ve Travmatoloji Acıbadem Üniversitesi 2016

 

                Yurt Dışı Eğitimi

Diz Cerrahisi, Spor yaralanmaları ve artroskopi, University of Pittsburgh, Department of Orthopaedic Surgery, Division of Sports Medicine, Pittsburgh, Pensylvania, Amerika Birleşik Devletleri. (2008)

Uzmanlık Tezi

Segmenter Kemik Defektlerinde Greft-Alıcı Kemik İyileşmesine Periostun Etkisi (Tavşanlarda deneysel çalışma)(2003) – Tez Danışmanı: Doç.Dr. Cengiz Tuncay.

Yönetilen Tezler

Tezin Başlığı: Tek ve çift tünel artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu tamir sonuçlarının karşılaştırılması, Tez Öğrencisi: Dr. Murat Köken, Türü: Tıpta Uzmanlık Tezi, Tamamlandığı Yıl: 2011

Başarılı Olduğu Yeterlilik Sınavı

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) 2007 Board Sınavı

 

Çalışma Alanı 

Diz cerrahisi ve spor yaralanmaları (menisküs, bağ ve kıkırdak cerrahisi)

Diz protez cerrahisi (total, parsiyel diz protezi, robotik diz protezi)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Tabipler Birliği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK)

Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD)

Kalça Diz Artroplasti Derneği

International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS)

European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA)

Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi (2017-)

 

Yayınlar

 

         Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

 

 1. Demirörs H, Kaya A, Akpınar S, Tuncay C, Tandoğan RN. “Effect of long-term steroid use on prognosis for patients with surgically treated avascular necrosis of the hip”, Transplantation Proceedings, 34(6), 2114-2118, (2002).
 2. Benli IT, Çiçek H, Kaya A. “Comparison of sagittal plane realignment and reduction with posterior instrumentation in developmental low or high dysplastic spondylolisthesis”, Kobe Journal Of Medical Sciences, 52(6), 151-169, (2006).
 3. Benli IT, Ateş B, Akalın S, Çıtak M, Kaya A, Alanay A. “Minimum 10 years follow-up surgical results of adolescent idiopathic scoliosis patients treated with TSRH instrumentation”,European Spine Journal, 16(3), 381-391, (2007).
 4. Benli IT, Kaya A, Acaroğlu E. “Anterior Instrumentation in Tuberculous Spondylitis: Is it Effective and Safe?”, Clinical Orthopaedics and Related Research, 460, 108-116, (2007).
 5. Benli IT,Kaya A, Uruç V, Akalın S. “Minimum 5 year follow-up surgical results of post-traumatic thoracic and lumbar kyphosis treated with anterior instrumentation. Comparison of Anterior Plate and Dual Rod Systems”, Spine, 32(9), 986-984, (2007).
 6. Kaya A, Güçlü B, Ömeroğlu H, Tümer Y. “Ipsilateral teratologic high hip dislocation, femoral hypoplasia and below-knee hemimelia associated with contralateral fibular hemimelia: report of a case with functional result”, Journal of Pediatric Orthopaedics Part B, 17, 77–80, (2008).
 7. Kaya A, Taner Y, Güçlü B, Taner E, Kaya Y, Bahçıvan HG, Benli IT. “Trauma and adult attention deficit hyperactivity disorder”, Journal of International Medical Research, 36(1), 9-16, (2008).
 8. Kaya A, Güçlü B, Karagüven D, Benli IT, Ataoğlu Ö. “Osteochondritis dissecans occurring in the patella and medial femoral condyle in the same knee”, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 43(1), 72-76, (2009).
 9. Kaya A, Kılıçoğlu SS, Güçlü B, Benli IT, Erdemli E. “Osteoartritli diz ekleminde menisküslerin histolojik ve ince yapı düzeyinde değerlendirilmesi – The Ultrastructural Analyses of Meniscus Histology in Osteoarthritic Knees”, Turkish Journal of Rheumatology 24(3), 118-122, (2009).
 10. Kaya A, Karadağ D, Güçlü B, Uçar F, Benli IT. “Evaluation of the two bundles of anterior cruciate ligament with 1.5 tesla magnetic resonance imaging”, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 44(1), 54-62, (2010).
 11. Karadağ D, Kaya A, Uçar F. “Diagnostic value of anterior cruciate ligament-medial tibial plateau angle in ACL ruptures”, Joint Diseases and Related Surgery, 21(2), 68-72, (2010).
 12. Kaya A, Tuncay C, Kaya U, Demirörs H. ”The effect of periosteum on the union of autoclaved bone graft-host bone: experimental study in rabbits” Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi, 21(3), 159-65, 2010.
 13. Güçlü B, Kaya A, Akan B, Koken M, Us AK, “Stabilisation of chevron bunionectomy with a capsuloperiostal flap” Foot Ankle International,  32(4), 414-8, 2011.
 14. Mehrpour SR, Kamrani RS, Aghamirsalim MR, Sorbi R, Kaya A, “Treatment of Kienböck Disease by Lunate Core Decompression” , Journal of Hand Surgery American, 36(10):1675-7, 2011.
 15. Kamrani RS, Mehrpour SR, Aghamirsalim MR, Sorbi R, Bashi R, Zargar BR, Kaya A, “Pin and plate fixation in complex distal humerus fractures: surgical technique and results”, International Orthopaedics, 36(4):839-44, 2011.
 16. Binnet MS, Akan B, Kaya A,  “Lyophised medial meniscus transplantations in ACL deficient knees: a 19 year follow-up” Knee Surgery Sports Traumatology and Arthroscopy, 20(1):109-13, (2012)
 17. Köken M, Akan B, Kaya A, Armangil M. Comparing the anatomic single-bundle versus the anatomic double bundle for anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective, randomised, double blind, clinical study.” European Orthopaedics and Traumatology, (2013)
 18. Akan B, Karagüven D, Güçlü B, Yıldırım T, Kaya A, Armangil M, Çetin İ. Cemented versus Uncemented Oxford Unicompartmental Knee Arthroplasty: Is There a Difference? Advances in Orthopaedics, 245915, (2013).
 19. Akan B, Yıldırım T, Güçlü B, Kaya A, Karagüven D, Cetin I. Outcomes for total knee replacement after unicompartmental knee replacement. Acta Orthop Traumatol Turc. 2014;48(4):419-23.
 20. Yildirim T, Guclu B, Karaguven D, Kaya A, Akan B, Cetin I. Cementless total hip arthroplasty in developmental dysplasia of the hip with end stage osteoarthritis; 2-7 years’ clinical results. Hip Int. 2015 Sep-Oct;25(5):442-6.
 21. Kaya A, Köken M, Akan B, Karagüven D, Güçlü B. The triangle between anterior and posterior cruciate ligaments:an arthroscopic anatomy study. Acta Orthop Traumatol Turc. 2015;49(5):478-82

       

 

          Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 1. Demirörs H, Akpınar S, Cesur N,Kaya A, Tuncay C. “Intraarticular Distal Radius Fractures; Evaluation of Clinical Results of Surgical Treatment”, 8th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of The Hand, p:20, İstanbul, Türkiye, June 10-14, 2001.
 2. Kaya A. Benli I. “Anterior Instrumentation Systems in The Surgical Treatment of Tuberculosis Spondylitis. Is it an Effective and Safe Technique?”, SRS Regional Course European and Middle East Meeting, p:77, İstanbul, Türkiye, May 25-27, 2006.
 3. Benli IT, Kaya A, Alanay A. “Effects of implant removal and removal time on clinical outcomes in Lenke Type-1 Idiopathic Scoliosis patients treated with a 3rd generation instrumentation system”, SRS Regional Course European and Middle East Meeting, p:29, İstanbul, Türkiye, May 25-27, 2006.
 4. Benli IT, Kaya A, Uruç V, Akalın S. “The surgical results of post-traumatic thoracic and lumbar kyphosis treated with anterior instrumentation”, 8th Annual Meeting of the Spine Society of Europe 2006, European Spine Journal Supplement, p:469,İstanbul, Türkiye, October 25-28, 2006.
 5. Ekici G, Kaya A,Bülbül Ö, Karagüven D. “Long Term Results of Quality of Life In Patients With Knee Arthroplasty”, XVIII. International Congress on Sports Rehabilitation and Traumatology, p:133, Bologna, Italy, April 25-26, 2009.
 6. Ekici G, Kaya A,Bülbül Ö, Karagüven D. “Pain and fatigue in patients with operated gonarthrosis: 6 month follow-up”, XVIII. International Congress on Sports Rehabilitation and Traumatology, p:139, Bologna, Italy, April 25-26, 2009.
 7. Güçlü B, Kaya A, Akan B, Benli T, Çetin İ. Cementless total hip arthroplasty with transverse subtrochanteric shortening osteotomy in developmental high dislocated hips and minimum 4 years follow up. 11th EFORT congress, 2-5 June 2010, Madrid, Spain.
 8. Tuncay C, Kaya A, Demirörs H, Akgün R, Kaya Ü, Kuru İ.”The periostal flap technique to enhance the junction site healing of the structural bone transplantations”  11th EFORT congress, 2-5 June 2010, Madrid, Spain
 9. Güçlü B, Kaya A, Akan B, Köken M, Us AK, “Stabilization of the Chevron procedure for Hallux valgus Deformity with a capsuloperiosteal flap. Long term follow up results for 88 feet of 59 patients” SICOT 2011 XXV Triennial World Congress, Prague Congress Centre in Prague, Czech Republic, 6-9 September 2011, Abstract no: 28520.

 

     Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 1. Tandoğan RN, Kaya A, Demirörs H, Tuncay C, Hersekli M, Akpınar S. “Nöropatik ayak bileğinde artroskopik artrodez-olgu sunumu”, Artroplasti- Artroskopik Cerrahi, 12(2), 209-214, (2001).
 2. Benli IT, Çiçek H, Kaya A, Hücemenoğlu S, Ateş B, Duman E. “Cervical Solitary Osteochondroma (case report)”, The Journal of Turkish Spinal Surgery, 13(3-4), 53-59, (2002).
 3. Benli IT, Kaya A. “New concepts in the treatment of Pott’s Disease”, The Journal Of Turkısh Spinal Surgery, 16(3), 11-34, (2005).
 4. Benli IT, Kaya A. “The outcome of anterior release, posterior instrumentation and circumferential fusion in Scheurmann’s Kyphosis”The Journal of Turkish Spinal Surgery, 17(1), 1-8, (2006).
 5. Benli IT, Üzümcügil O, Kaya A, Dönmez T. “Kifoskolyoz ve bilateral toksik sinovit eşlik eden Hadju-Cheney sendromu. Vaka takdimi ve ortopedik-nöroşirurjik sonuçların değerlendirilmesi”, The Journal of Turkish Spinal Surgery, 17(1), 25-39, (2006).
 6. Benli IT, Kaya A. “Complications of the cervical spine surgery” The Journal of Turkish Spinal Surgery, 17(2), 15-31, (2006).
 7. Benli IT,Kaya A, Alanay A. “Effects of implant removal and removal time on clinical outcomes in Lenke Type-1 Idiopathic Scoliosis patients treated with a 3rd generation instrumentation system”, The Journal of Turkish Spinal Surgery, 17(4), 1-12, (2006).
 8. Kaya A. “HIV pozitif ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda omurga enfeksiyonları”, The Journal of Turkish Spinal Surgery, 17(4), 13-21, (2006).
 9. Kaya A, Güçlü B, Doğan H, Benli IT. “Omurganın nüks hidatik kisti- olgu sunumu”, The Journal of Turkish Spinal Surgery, 18(1), 5-13, (2007).
 10. Güçlü B,Kaya A,Karagüven D, Benli IT. “Posterior dekompresyon, posterolateral füzyon ve 3. jenerasyon posterior enstrümantasyon uygulanan spinal stenoz hastalarında semptomların süresi ve sagittal konturların korreksiyonunun klinik sonuçlar üzerine etkisi”The Journal of Turkish Spinal Surgery, 18(2), 5-13, (2007).
 11. Kaya A, Güçlü B, Benli IT.Spinal Stenoz”, The Journal of Turkish Spinal Surgery, 18(2), 31-56, (2007).
 12. Kaya A, Şenköylü A, Güçlü B, Köken M, Benli IT.Metastatik Torakal ve Lomber omurga Tümörü Olan Hastalarda Total Tümör Eksizyonu Ve Anterior Destek Greftleme, Anterior Veya Posterior Enstrümantasyon Uygulamasının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi”, The Journal of Turkish Spinal Surgery 18(3), 3-16, (2007).
 13. Kaya A, Güçlü B, Karagüven D, Benli IT.Ciddi skolyotik eğriliğe sahip marfan sendromlu bir hastada anterior gevşetme ve aynı seansta posterior enstrümantasyon ve füzyon uygulamasının sonuçları” The Journal of Turkish Spinal Surgery, 18(3), 27-34, (2007).
 14. Kaya A. “Omurga Cerrahisinin Öncüleri; Leon Wiltse”, The Journal of Turkish Spinal Surgery 18(3), 97-99, (2007).
 15. Ömeroğlu H, Kaya A, Güçlü B. “Gelişimsel kalça displazisinin radyolojik tanı ve izleminde kanıta dayalı yeni görüşler.-Evidence-based current concepts in the radiological diagnosis and follow-up of developmental dysplasia of the hip”, Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica 41(S-1), 14-18, (2007).
 16. Taner Y, Kaya A, Bakar E. “Incidence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder In Children with Musculoskeletal Traumas”, Psychiatry in Türkiye, 9(3), 146-149, (2007).
 17. Benli IT, Güçlü B, Kaya A, Karagüven D. “Posttravmatik Kifoz Nedeniyle opere edilen hastaların parçalanma skorlarının değerlendirilmesi”, The Journal of Turkish Spinal Surgery,19(2), 97-109, (2008).
 18. Kaya A, Benli IT, Güçlü B. “Mikst tip konjenital skolyozda posterior füzyon ve posterior enstrümantasyon sonuçlarının değerlendirilmesi”, The Journal of Turkish Spinal Surgery,19(3), 173-183, (2008).
 19. Güçlü B, Benli IT, Kaya A, Köken M. “Minimum 5 yıllık takibe sahip tam hemivertebrektomi ve sirkümferensiyal füzyonu takiben anterior veya posterior enstrümantasyon uygulanan tam segmente kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda gövde dengesi analizi ve SRS-22 anket sonuçlarının değerlendirilmesi”, The Journal of Turkish Spinal Surgery, 19(3), 185-203, (2008).
 20. Benli IT, Kaya A. “Adölesan idiopatik skolyoz cerrahisinde korreksiyon ve enstrumentasyon teknikleri”, The Journal of Turkish Spinal Surgery, 19(3), 233-293, (2008).
 21. Benli IT, Kaya A, Güçlü B. “Çoklu seviye tüberküloz spondilitte anterior enstrümantasyon”, The Journal of Turkish Spinal Surgery, 19(4), 435-446, (2008).
 22. Benli IT, Kaya A, Güçlü B, Karagüven D, Köken M. “Posterolateral füzyon ve posterior segmenter enstrümantasyon uygulanan dejeneratif lomber instabilitesi olan hastaların klinik sonuçları”, The Journal of Turkish Spinal Surgery, 20(1), 31-46, (2009).
 23. Üzümcügil O, Özlük AV, Mert M, Atıcı Y, Caniklioğlu M, Benli IT, Kaya A. “Long-Segment Posterior Instrumentation Following Posterior Closıng Wedge Osteotomy For The Treatment Of Kyphotic Deformity In The Patients With Ankylosing Spondylitis”, The Journal of Turkish Spinal Surgery 20(3), 49-58, (2009).
 24. Güçlü B, Benli IT, Kaya A, Karagüven D, Köken M. “Normal bireylerde nötral ve hiperfleksiyon pozisyonlarında torakolomber bölge interspinöz mesafenin değerlendirilmesi”,The Journal of Turkish Spinal Surgery, 20(4), 19-28, (2009).
 25. Benli IT, Kaya A. “Torakolomber omurga kırık ve çıkıklarında tanı ve tedavi”, The Journal of Turkish Spinal Surgery, 21(1), 85-118, (2010).
 26. Kaya A, Kuru İ. Total diz artroplastisinde patellofemoral sorunlar. TOTBİD Dergisi, 11(4):1-8, (2013).
 27. Kaya A. Yaşlı bireylerde diz problemleri. Klinik Aile Hekimliği Dergisi, 7(4);34-39, (2015).

      Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 

 1. Demirörs H, Kaya A, Özalay M, Tuncay C, Tandoğan RN. “Kronik Steroid Kullanımının Femur Başı Avasküler Nekrozunun Cerrahi Tedavi Sonuçları Üzerine Etkileri”, XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, sayfa 223-226, Antalya, 24-29 Ekim 2001.
 2. Demirörs H, Kaya A, Tuncay C, Tandoğan RN, Haberal M. “Effect Of Long Term Steroid Use On The Prognosis Of Patients With Surgically Treated Avascular Necrosis Of The Hip”, Böbrek Transplantasyonunda 25. Yıl Kongresi, sayfa 59, Ankara, 7-9 Kasım 2001.
 3. Tuncay C, Demirörs H, Kaya A, Tandoğan RN. “Allogreft Kemik Transplantasyonunda Yeni Bir Teknik”, Böbrek Transplantasyonunda 25. Yıl Kongresi, sayfa 138, Ankara, 7-9 Kasım 2001.
 4. Demirörs H, Karaeminoğulları O, Kaya A, Tuncay C, Tandoğan RN. “ İntraartiküler kalkaneus kırıklarında lateral ekstansil girişim” Ortopedi ve Travmatoloji 2002 Buluşması, Ankara, 15-19 Eylül 2002.
 5. Demirörs H,Kaya A, Atabek M, Uysal M, Özkoç G, Karaeminoğulları O. “ Kortikosteroid kullanımına bağlı femur başı avasküler nekrozlarında, lezyon boyutunun kortizon dozu ve süresi ile ilişkisi”, XVII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, sayfa 145, İstanbul, 18-23 Ekim 2003.
 6. Güçlü B,Kaya A, Sabuncuoğlu H, Dinçer D. “Omurganın osteoporotik çökme kırıklarında veya kemiksel lezyonlarında minimal invazif girişimlerin yeri; vertebroplasti ve oldukça nadir görülen komplikasyon olgu sunumu” 5. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, sayfa 16, Antalya, Nisan 2007.
 7. Güçlü B, Kaya A, Köken M, Çetin İ, Benli IT. “Total diz artroplastisi: 92 hastanın takip sonuçlarının değerlendirilmesi” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Supplementum-III, sayfa 115, Ankara, 23-28 Ekim 2007.
 8. Güçlü B,Kaya A,Köken M, Çetin İ, Benli IT.Kalça artroplastisi: 97 hastanın sonuçlarının değerlendirilmesi”, XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Supplementum-III, sayfa 116, Ankara, 23-28 Ekim 2007.
 9. Güçlü B, Kaya A, Karagüven D, Benli IT. “Posterior dekompresyon, posterolateral füzyon ve 3. Jenerasyon posterior enstrümentasyon uygulanan spinal stenoz hastalarında semptomların süresi ve sagital konturların düzeltilmesinin klinik sonuçlar üzerine etkisi” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Supplementum-III, sayfa 38, Ankara, 23-28 Ekim 2007.
 10. Kaya A, Güçlü B, Benli IT. “Kontrolsüz sporlar ve diz önü ağrısı (kondromalazi patella) ilişkisi”, Fenerbahçe Spor Kulübü 100. Yıl Spor ve Bilim Kongresi, sayfa 292, İstanbul, Aralık 2007.
 11. Kaya A, Güçlü B, Kuru İ, Benli IT, Ada S. “Artrogripozise bağlı el bileği fleksiyon deformitesinde karpal kama osteotomisi. XI. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, sayfa 52, Çeşme, İzmir, 16-19 Mayıs 2008.
 12. Kaya A, Kılıçoğlu SS, Güçlü B, Benli IT, Erdemli E. “Osteoartritik dizlerde dejenere menisküsün histolojik ve ultrastrüktürel analizi”, IX. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, sayfa 218-219, İstanbul, 14-18 Ekim 2008.
 13. Kaya A, Karadağ D, Güçlü B, Uçar F, Karagüven D. “Ön çapraz bağ çift bandının 1.5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi”, IX. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, sayfa 212-213, İstanbul, 14-18 Ekim 2008.
 14. Ekici G, Kaya A, Bülbül Ö, Karagüven D. “Erkeklerde Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunun 6-ay Takip Sonuçları Ön Çalışma”, II. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, sayfa 135, İzmir, 14-16 Mayıs 2009.
 15. Güçlü B, Kaya A, Akan B, Bülbül Ö, Yıldırım T, Benli IT, Çetin İ. “İntertrokanterik femur kırığı olan 85 yaş üstü hastaların tedavisinde uzun saplı tüm yüzeyi hidroksiapatit kaplı çimentosuz protezlerin en az 2 yıllık takip sonuçları” XXI. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 43 (Supplementum-I), sayfa 98, Çeşme, İzmir, 3-8 Kasım 2009.
 16. Güçlü B, Kaya A, Akan B, Karagüven D, Çetin İ. “Kısa dönem hareketli polietilen insertli medial parsiyel diz protezi sonuçlarımız”, XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji KongresiActa Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 43 (Supplementum-I), sayfa 63, Çeşme, İzmir, 3-8 Kasım 2009.
 17. Köken M, Kaya A, Akan B, Güçlü B, Benli IT. “Artroskopik tek ve çift demet ön çapraz bağ tamirinin erken dönem klinik sonuçlarının karşılaştırılması”, XXI. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 43 (Supplementum-I), sayfa 129-130, Çeşme, İzmir, 3-8 Kasım 2009. (Posterde güzel Türkçe ödülü)
 18. Kaya A, Güçlü B, Akan B, Karagüven D, Çetin İ. “Unikompartmantal diz protezi öncesi ön çapraz bağın direkt grafi ile değerlendirilmesi”, XXI. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 43 (Supplementum-I), sayfa 96, Çeşme, İzmir, 3-8 Kasım 2009.
 19. Kaya A, Köken M,Güçlü B, Akan B, Benli IT “Ön ve arka çapraz bağ arasındaki üçgen; ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda kılavuz olabilir mi? Artroskopik anatomi çalışması” 22. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 43 (Supplementum-I), sayfa 47-48, Çeşme, İzmir, 3-8 Kasım 2009.
 20. 20. Kaya A, Tuncay C, Kaya Ü, Demirörs H. “Segmenter Kemik defektlerinde greft-alıcı kemik iyileşmesine periostun etkisi”, Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 43 (Supplementum-I), sayfa 17, Çeşme, İzmir, 3-8 Kasım 2009.
 21. Binnet M, Akan B, Kaya A. “Ön çapraz bağı yetersiz dizlerde liyofilize iç menisküs nakli:19 yıllık izlem”.  XXII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 45 (Supplementum-I), sayfa 49, 31 Ekim- 5 Kasım 2011, Belek, Antalya.
 22. Güçlü B, Kaya A, Akan B, Yıldırım T, Çetin İ. “ Gelişimsel yüksek yerleşimli kalça çıkıklarında transvers subtrokanterik kemik kesi kısaltmalı çimentosuz total kalça protezi uygulanması ve en az 5 yıllık izlemleri” XXII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 43 (Supplementum-I), sayfa 52, 31 Ekim- 5 Kasım 2011, Belek, Antalya.
 23. Kaya A, Akan B, Güçlü B, Köken M. “Artroskopik çift demet ön çapraz bağ onarımı: 2 yıllık klinik sonuçlar” XXII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 43 (Supplementum-I), sayfa 122, 31 Ekim- 5 Kasım 2011, Belek, Antalya.
 24. Kaya A, Akan B, Yıldırım T, Güçlü B, Karagüven D. Erişkin semptomatik doğumsal lateral menisküs anomalilerinde artroskopik parsiyel menisektomi. XXII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 43 (Supplementum-I), sayfa 276, 31 Ekim- 5 Kasım 2011, Belek, Antalya.
 25. 25. Akan B, Kaya A, Güçlü B, Armangil M, Çetin İ. Çimentosuz hareketli insertli medial unikondiler diz protezlerimizin kısa dönem sonuçları. XXII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 43 (Supplementum-I), sayfa 194, 31 Ekim- 5 Kasım 2011, Belek, Antalya.
 26. 26. Akan B, Kaya A, Güçlü B, Armangil M, Çetin İ. PAtellar yüzey değişimi yapılmamış total diz protezinde patellar clunk sendromu. XXII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 43 (Supplementum-I), sayfa 193, 31 Ekim- 5 Kasım 2011, Belek, Antalya.
 27. Tunçbilek S, Kaya İA, Güçlü B, Akan B, Kaya A, Tekeli E. “Ortopedik protez enfeksiyonu tanısında klinik ve laboratuvar bulgularının rolü” PS-176, s:233, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 9-12 Mayıs 2012, İstanbul.
 28. Akan B, Karagüven D, Güçlü B, Kaya A, Çetin İ. Comparing cemented and uncemented Oxford unicompartmental knee arthroplasty. XI. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 3-6 Ekim 2012, Ankara.
 29. Akan B, Yıldırım T, Güçlü B, Kaya A, Karagüven D, Çetin İ. Başarısız unikondiler diz protezi sonrası yapılan total diz protezi uygulamalarının sonuçları. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 47 (Supplementum-I), sayfa 373-379, XXIII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,29 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya.
 30. Kaya A, Ülkü TK, Kocaoğlu B, Gereli HA, Akan B. Arthroscopic repair of horizontal meniscus tears by vertical sutures with packing technique. The Orthopaedic Journal of Sports Medicine, 2(11), suppl 3, Doi: 10.1177/2325967114S00262, XII. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 2014, İzmir.
 31. Kaya A, Ülkü TK, Kocaoğlu B, Gereli HA, Türkmen İM. Total diz protezinde eklem içi tranexamic asit enjeksiyonunun kanama miktarına etkisi. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.
 32. Yıldırım T, Güçlü B, Bozduman Ö, Karagüven D, Kaya A, Akan B, Çetin İ. Gelişimsel kalça displazisi zeminindeki son evre kalça osteoartriti tedavisinde çimentosuz total kalça artroplastisi sonuçlarımız. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25-30 Ekim 2016, Antalya.
 33. Güçlü B, Bozduman Ö, Kaya A, Akan B, Köken M, Kara AH, Us AK. Kapsüloperiostal flep ile Chevron bunyonektomi stabilizasyonu. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25-30 Ekim 2016, Antalya.
 34. Kaya A, Ülkü TK, Karagüven D, Kocaoğlu B. Medial menisküs kök avulsiyonlarında transtibial tamir, 2 yıllık klinik sonuçlar. The Orthopaedic Journal of Sports Medicine, 2(11), suppl 3, Doi:, XIII. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 22-26 Kasım 2016, İstanbul.

   

Ulusal Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

 

 1. Benli T, Kıter E, Kaya A. Omurga enfeksiyonlarının tarihçesi, “Omurga enfeksiyonları, Editör: Prof.Dr. İ.Teoman Benli, Türk Omurga Derneği Yayınları-1, sayfa 1-34, Ankara, 2006.
 2. Kaya A. Postoperatif omurga enfeksiyonları. “Omurga Enfeksiyonları, Editör: Prof. Dr. Teoman Benli, Türk Omurga Derneği Yayınları-1, sayfa 377-396, Ankara, 2006.
 3. Kaya A. Travmatize omurgada enfeksiyonlar. “Omurga Enfeksiyonları, Editör:Prof.Dr. İ.Teoman Benli, Türk Omurga Derneği Yayınları-1, sayfa 397-403, Ankara, 2006.
 4. Kaya A. İmmün yetmezlik durumlarında omurga enfeksiyonları. “Omurga Enfeksiyonları, Editör: Prof.Dr. İ.Teoman Benli, Türk Omurga Derneği Yayınları-1, sayfa 405-418, Ankara, 2006.
 5. Benli T, Kaya A. Gelişimsel Displastik Spondilolistezis. “Dejeneratif Omurga Hastalıkları, Editörler: Tarık Yazar, Necdet Altun, Türk Omurga Derneği Yayınları-2, sayfa 509-646, Ankara, 2007.
 6. A’dan Z’ ye Ortopedi Terimleri Dizini. TOTBİD Dil Çalışma Kurulu, TOTBİD-TOTEK yayınları, Ankara, 2010.
 7. Kaya A. Ön çapraz bağ anatomi ve biyomekaniği. Ön çapraz bağ cerrahisinde güncel kavramlar, Editörler: Reha N. Tandoğan, Asım Kayaalp. Sayfa 1-7. TUSYAD Yayınları, Ankara, 2013 .
 8. Kaya A, Erken HY, Benli İT, Postoperatif omurga enfeksiyonları. “Omurga Enfeksiyonları, Editör: Prof. Dr. Teoman Benli, Türk Omurga Derneği Yayınları-4, sayfa 397-416, Ankara, 2016.
 9. Karagüven D, Kaya A, Benli İT. Travmatize omurgada enfeksiyonlar.“Omurga Enfeksiyonları, Editör: Prof. Dr. Teoman Benli, Türk Omurga Derneği Yayınları-4, sayfa 417-426, Ankara, 2016.
 10. Kaya A, Benli İT, Bayraktar K. İmmün yetmezlik durumlarında omurga enfeksiyonları. “Omurga Enfeksiyonları, Editör: Prof.Dr. İ.Teoman Benli, Türk Omurga Derneği Yayınları-4, sayfa 427-442, Ankara, 2016.
 11.  Kaya A, Ülkü TK, Karagüven D. Diz Anatomisi. Spor Yaralanmaları. Editör: M. Karahan, Baskıda.
 12. Kaya A, Sayaca Ç. Çoklu bağ yaralanmaları sonrası rehabilitasyon. Diz bağ ve tendon sorunları. Editör: Ömer Taşer, TUSYAD Kitap Serisi, 2016, İstanbul.

               

Uluslar arası Kitapların Türkçe Basımında Bölüm Çevirisi

 1. Ömeroğlu H, Kaya A. Üst ekstremite yaralanmaları. Cilt 3, Bölüm 41, S:2115-2250, Tachdjian’s Pediatric Orthopaedics, Herring A. (ed), 3rd Ed. Türkçe Baskı, Editör: Prof.Dr. Tuncay Centel, Hayat Tıp Kitapçılık, 2007.
 2. Ömeroğlu H, Bursalı A, Kaya A, Yıldırım T. Serebral Palsi. Cilt 2, Kısım 10, Bölüm 30, s:1213-1279, Campbell’s Operative Orthopaedics, Canale ST(ed), 10th Ed, Türkçe Baskı, Editör: Prof.Dr. Işık Akgün, Hayat Tıp Kitapçılık, 2007.
 3. Kaya A. Skapula ve klavikula kırıkları. Handbook of Fractures 3rd Ed, Elstrom JA, Virkus WW, Pankovich AM (eds), Türkçe Baskı, Editör: Eyüp Karakaş. Bölüm:8, S:85-99, Hayat Tıp Kitapçılık, 2008.
 4. Kaya A. Hemiartroplasti (Bölüm 11), Kor dekompresyon ve damarsız kemik greftleme (Bölüm 12). S: 153-174, Ortopedik Cerrahide Temel Teknikler–Kalça, Master Techniques- Hip Surgery, Barrack RL, Rosenberg AG (eds). Türkçe Baskı, Çeviri Editörü: Eyüp S. Karakaş, Nobel Tıp Kitabevi, 2009.
 5. Kaya A, Benli IT. Alt Servikal Omurga Kırık ve Çıkıkları. Cilt 2, Kısım 3, Bölüm 39, S:1497-1542. Rockwood ve Greens Fractures in Adults, 6th ed. Rockwood ve Green’in Erişkin Kırıkları, Çeviri Editörü: Prof.Dr. Uğur Şaylı, Güneş Tıp Kitabevi, 2010.
 6. Kaya A, Akan B. Asetabulum ve Pelvis kırıkları. Cilt 3, Bölüm 53, S:3309-3370, Campbell’s Operative Orthopaedics, Canale ST, Beaty JH (eds), 11th edition. Türkçe Baskı, Editörler: Prof.Dr. Mustafa Başbozkurt, Doç.Dr. Cemil Yıldız, Güneş Tıp Kitabevi, 2010 .
 7. Kaya A. Diz çevresi kırıkları (bölüm 35), Dizin yumuşak doku yaralanmaları (bölüm 36), Tibia kırıkları (bölüm 38), Ortopedik Bilgi Güncelleme (Orthopaedic Knowledge Update-9), AAOS, Ed. Taşkın Ceyhan, TOTDER, 2011.
 8. 8. Kaya A. Enjeksiyon Tedavisi (bölüm 32). S: 201-204. The Pocket Primer on the Rheumatic Diseases.Klippel JH, Stone JH, Crofford LJ, White PH. Romatizmal Hastalıklar El Kitabı, Oğuz AK (ed), Pelikan Kitabevi, 2012, Ankara.
 9. Kaya A, Akan B. Servikal Omurga Kırık ve Çıkıkları. Cilt 1, Bölüm 42, S:1312-1376. Rockwood ve Green Erişkin Kırıkları. Çevirici Editörleri: Başbozkurt M, Yıldız C. Güneş Tıp Kitabevi, 2012.

 

 Kurs, konferans, kongre veya panellerde eğitici, konuşmacı veya oturum başkanlığı

 1. Serebral palside muayene yöntemleri. Ankara Eğitim Hastaneleri Ortopedi Toplantısı, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 25 Nisan 2007, Ankara.
 2. Postoperatif omurga enfeksiyonları. Türk Omurga Derneği, İleri Omurga Kursu, 20-21 Haziran 2008, Ankara.
 3. Primer total diz artroplastisi, standart cerrahi teknik. Ankara Eğitim Hastaneleri Ortopedi Toplantısı, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 25 Nisan 2009, Ankara.
 4. Ortopedik protez enfeksiyonları. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Ankara Günleri, 22 Ocak 2010, Ankara.
 5. Oxford Parsiyel Diz Protezi Eğitim Kursu, Eğitici, 13-14 Ekim 2011, Ufuk Üniversitesi, Ankara.
 6. Ön çapraz bağ çift demetinin görüntüleme yöntemleriyle değerlendirilmesi. XXII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Özel Dal Günü, 3 Kasım 2011, Antalya.
 7. Primer Kalça Artroplastisi Standart Cerrahi Yöntem. Ankara Eğitim Hastaneleri Ortopedi Toplantısı, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 25 Nisan 2012, Ankara.
 8. Arka çapraz bağ, posterolateral ve posteromedial köşe anatomisi. XIII: İleri cerrahi artroskopi kursu, 21-23 Haziran 2012, Ankara.
 1. 11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Sözlü sunumlar oturum başkanı, 3 Ekim 2012, Ankara.
 2. Parsiyel menisektomi püf noktaları, Eğitim Kursu-8: Menisküs cerrahisinde teknikler. 11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 6 Ekim 2012, Ankara.
 3. Artroskopik menisküs cerrahisinde teknikler. Aylık Acıbadem Ortopedi ve Travmatoloji Toplantıları, 2013, İstanbul.
 4. Diz posteromedial köşe ve ön çapraz bağ anatomisi. XIV. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Ankara.
 5. Dizde total artroplasti. IV. Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Klinik Bilgi Yenileme Kursu. 30 Ağustos-1 Eylül 2013, İstanbul.
 6. Diz ekleminde Osteokondritis Dissekans: MR değerlendirme, ayrılma ve iyileşme kriterleri. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Özel Dal Günü, 29 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya.
 7. EBAC (European Basic Arthroscopy Course), 8-9, November 2013, Istanbul, Turkey. Instructor.
 8. Çift Demet Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu. Diz Artroskopisi Kursu, Konuşmacı, 30-31 Mayıs 2014, Kurs Başkanı: Prof.Dr. Mustafa Karahan, Acıbadem Üniversitesi ve Smith and Nephew Medical Education, Istanbul.
 9. Menisküs tamirinde zorluklar. İnteraktif Panel-“Zor Durumdayım”, XII. TUSYAD Kongresi, Konuşmacı, 23-24 Eylül 2014, İzmir.
 10. XII. TUSYAD Kongresi, Serbest Bildiriler-8. Oturum Başkanı, 23-24 Eylül 2014, İzmir.
 11. Ne zaman Menisektomi, Ne Zaman Tamir? Diz Cerrahisi: Artroskopiden Artroplastiye, Konuşmacı, 16-17 Ocak 2015, Kurs Başkanı: Prof.Dr. Ömer Taşer, Smith and Nephew Medical Education, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul.
 12. Dizde Osteonekroz. İstanbul Eğitim Hastaneleri, Eğitim Toplantıları, Konuşmacı, Şubat 2015, Acıbadem Kadıköy Hastanesi, İstanbul.
 13. Complications in Knee Surgery. 2nd European Basic Arthroscopy Course, Konuşmacı, 10-11 April 2015, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul.
 14. TUSYAD İstanbul Şubesi, Acıbadem Üniversitesi- Simülatör üzerinde Diz ve Omuz Artroskopisi Kursu. Kurs Başkanı. 14 Haziran 2015, halen, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul (yılda beş kez düzenlenmektedir).
 15. TUSYAD Diz Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar Kursu, Eğitici, 7-8 Ağustos 2015, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul.
 16. Artroplasti komplikasyonları. VI. Çekirdek Eğitim Programı Klinik Bilgi Yenileme Kursu, Konuşmacı, 4-6 Eylül 2015, Şişli Etfal Hastanesi, İstanbul.
 17. Video Oturumu: Menisküs tamiri; Benim Tekniğim. TUSYAD 7. Bahar Toplantısı “Spor Travmatolojisinde Güncel Kavramlar”, Konuşmacı, 2-3 Ekim 2015, Askeri Müze, İstanbul.
 18. Hareketli insertli unikondiler diz protezinde teknik püf noktalar-Video Sunumu. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Konuşmacı, 27 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.
 19. Unikondiler diz protezinde robotik cerrahi (Navio) kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar. Unikondiler Diz Artroplastisinde Robotik ve Geleneksel Yaklaşımlar. 19 Mart 2016, Kurs Başkanı Prof. Dr. Remzi Tözün, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul.
 20. Menisküs kayıplarında kullanılan biyolojik ve sentetik menisküs implantları. 25. Temel Artroskopi Kursu, Konuşmacı, 7-8 Nisan 2016, Antalya.
 21. 3rd European Basic Arthroscopy Course, Workshop Instructor, 14-15 April 2016, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul.
 22. Artroplasti Komplikasyonları. VII. Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Eğitim Programı Bilgi Yenileme Kursu, 2-4 Eylül 2016, İstanbul.
 23. Diz bağ muayenesi ve MR korelasyonu. 26. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25-30 Kasım 2016, Antalya.
 24. Asistan Kadavra Kursu, Fakülte, 26. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25-30 Kasım 2016, Antalya.
 25. Ön çapraz bağ tibia tünel yerleşimi, Lateral Yapıların Anatomisi, Medial Yapıların Anatomisi, Diz Artroskopisinde İleri Seviye Çözümler Kursu, Kurs Başkanı Prof.Dr. Işık Akgün, 11-12 Kasım 2016, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul.
 26. Menisküs çatı implantları. XIII. TUSYAD Kongresi, 22-26 Kasım 2016, İstanbul.
 27. Menisküsü Koruyalım. XIII. TUSYAD Kongresi, Smith and Nephew Uydu Sempozyumu “Dize Dair Herşey”, 22-26 Kasım 2016, İstanbul.
 28. XIII. TUSYAD Kongresi, “Revizyon ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu”, Oturum Başkanı.
 29. Menisküs kök yırtıkları. TUSYAD İstanbul Şubesi ODA (Omuz, diz, ayak bileği) Toplantıları, 13 Şubat 2017, Memorial Hastanesi, İstanbul.
 30. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, moderatör. Ankara Üniversitesi Artroskopi Günleri 2-3 Mart 2017, Ankara.
 31. Dizde kıkırdak defekti ve kök yırtığı onarımı, canlı cerrahi moderatörü. Ankara Üniversitesi Artroskopi Günleri 2-3 Mart 2017, Ankara.
 32. Kova sapı menisküs yırtığı onarımı. Ankara Üniversitesi Artroskopi Günleri 2-3 Mart 2017, Ankara.
 33. Unikondiler Diz Protezi Uzun Dönem Sonuçları. Unikondiler Diz Artroplasti Kursu. 25 Mart 2017, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul.
 34. Unikondiler Diz Protezi kadavra üzerinde uygulama eğiticisi. Unikondiler Diz Artroplasti Kursu. 25 Mart 2017, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul.
 35. Kıkırdak onarımında güncel tedaviler-tanı ve karar verme. Diz ekleminde İleri Cerrahi Teknikler Akademisi. 28 Nisan 1 Mayıs 2017, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 36. Orta yaş artrozunda eklem koruyucu cerrahi seçenekleri- Unikondiler artroplasti. Diz ekleminde İleri Cerrahi Teknikler Akademisi. 28 Nisan 1 Mayıs 2017, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 37. Diz artroplastisi sonrası enfeksiyon- Enfeksiyon riskinin azaltılması mümkün mü? Diz ekleminde İleri Cerrahi Teknikler Akademisi. 28 Nisan 1 Mayıs 2017, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 38. Menisküs onarımı cerrahi teknikleri. XVIII. İleri Cerrai Artroskopi Kursu. 6-7 Mayıs 2017, Ankara.

 

İdari Görevler

                                                                                                                                         

The Journal of Turkish Spinal Surgery (Türk Omurga Cerrahisi Dergisi) yayın kurulu üyesi

Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi Hakemlik (2010 – )

ACTA Orthopaedica Traumatologica et Turcica Dergisi Hakemlik (2013-)

Ulusal Travma Dergisi Hakemlik

Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu yedek üyesi (2010-2012)

XXII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Bilimsel Program Çalışma Kurulu üyesi

XXII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre bildiri özetleri değerlendirme kurulu üyesi

XXII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Bildirileri Özet Kitabı (ACTA Orthopaedica Traumatologica Turcica- Supplement, 2011) Editör Yardımcısı

Karayolları Trafik Güvenliği Kurulu Üyesi

Ufuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Spor yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi (2012-2013)

Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu yedek üyesi (2012-2014)

XXIII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi

XXIII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre bildiri özetleri değerlendirme kurulu üyesi

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Ortopedik Ortez ve Protez Bölümü Program Başkanı

VII. TUSYAD Bahar Toplantısı, Düzenleme Kurulu Üyesi

Simülatör Üzerinde Diz ve Omuz Artroskopisi Kursu Başkanı

XIII. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği Kongresi, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

VIII. TUSYAD Bahar Toplantısı, Düzenleme Kurulu Üyesi

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi

       

 

                Ödüller

Köken M, Kaya A, Akan B, Güçlü B, Benli T. Artroskopik tek ve çift demet ön çapraz bağ tamirinin erken dönem klinik sonuçlarının karşılaştırılması. XXI. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,3-8 Kasım 2009, Çeşme, İzmir. (Posterde Türkçe Ödülü)

Güçlü B, Kaya A, Akan B, Yıldırım T. Gelişimsel yüksek yerleşimli kalça çıkıklarında transvers subtrokanterik kemik kesi kısaltmalı çimentosuz total kalça protezi uygulanması ve en az 5 yıllık izlemleri, XXII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım 2011, Antalya. (Artroplasti en iyi sözlü bildiri ödülü)

 

Lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Akademik Yıl(2011-2012) Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
Güz- İlkbahar Omurga hastalıklarında anamnez semptom analizi ve muayene yöntemleri (Dönem 3) 1   26
Ortopedi ve Travmatolojiye giriş ve genel terminoloji (Dönem 4) 1   26
 Kas-İskelet Sisteminde Temel Bilimler (Dönem 4) 1   26
 Travmalı Hastada İlk ve Acil Yardım (Dönem 4) 1   26
 Yumuşak Doku ve Spor Yaralanmaları, Artroskopi (Dönem 4) 1   26
Osteokondrozlar ve Erişkinde kalça Avasküler nekrozu (Dönem 4) 1   26
Kas İskelet Sistemi Tümörleri (Dönem 4) 1   26
Alt Ekstremite Ortopedik Sorunları (Dönem 4) 1   26
Poliklinik-klinik uygulamaOmuz-diz ve kalça muayenesi, atel üçgen sargı (Dönem 4) 2   26
 Kas-iskelet sisteminde radyolojik değerlendirme (travma), çocuk röntgenleri isteme ve değerlendirme (Dönem 4) 1   26

 

 

Comments are closed.